W trzecim odcinku moim gościem jest Tom Gilb, który odpowie na pytania: * co złego jest w obecnym nurcie Agile? * jak można go naprawić? * dlaczego powinniśmy się skupić na dostarczaniu wartości? * dlaczego mierzenie jest istotnym elementem procesu? * jak stać się lepszym i bardziej świadomym inżynierem systemów?

Tom Gilb jest światowej klasy specjalistą, który ma doświadczenie zarówno w metodykach zwinnych jak i Lean. Pracował dla największych i najbardziej zaawansowanych organizacji międzynarodowych, które przyjęły jego metody: IBM, HP, Boeing, Intel, Citigroup, Philips i wiele innych, w tym mniejsze firmy europejskie. Opublikował 9 książek informatycznych, które są uznawane przez niektórych za bardzo ważne książki w takich dziedzinach jak inżynieria systemów, projektowanie. “Principles of Software Engineering Management” z 1988 roku jest określana jako książka, którą twórcy manifestu Agile uważają za fundamentalną, a Tom jest publicznie uznawany przez założycieli oraz badaczy jako dziadek metodyk zwinnych. Jego najnowsza książka “Value Planning” wchodzi w głąb zarządzania aspektami zwinnego planowania systemów informatycznych i usprawnień organizacyjnych, a także planowania produktów i usług.

Jego idee zawsze stanowią postęp w stosunku do konwencjonalnej mądrości; ale są także praktyczne i sprawdzone na całym świecie w wiodących organizacjach. Więcej na www.gilb.com

Dzisiejszy odcinek nagrany jest w języku angielskim.

Wielkie podziękowania dla Kasjana Kotyni za pomoc przy realizacji dźwięku do tego odcinka. Autorem zdjęcia wyróżniającego jest Kinga Gołąbek.